Dotační programy


Na naše výrobky je možné čerpat dotaci z uvedených programů:

 • Nová Zelená úsporám
 • IROP (Integrovaný regionální operační program) - bytové domy
 • Kotlíkové dotace

Ve všech případech jsme schopni vyhotovit projektovou dokumentaci a zajistit získání dotace.


Nová Zelená úsporám

RODINNÉ DOMY

 • Oblast C.3.1 Výše dotace pro ohřev TUV je 50%, nebo maximálně 45 tis. Kč
 • Oblast C.3.2 Výše dotace pro ohřev TUV + přitápění je 50 %, nebo maximálně 60 tis. Kč
 • Podoblast C.5 Podpora 5 tis. Kč na odborný posudek od autorizovaného inženýra


Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR zveřejnili podmínky další výzvy v programu Nová zelená úsporám určenou pro rodinné domy. Jde o tzv. kontinuální výzvu, v rámci které bude možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2031.Oblasti podpory

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

C. Efektivní využití zdrojů energie


Pravidla

 • Žádost o podporu podávají: vlastníci či stavebníci rodinných domů (fyzické i právnické osoby).
 • Žádost se podává výhradně elektronicky – online formulář je dostupný na webových stránkách Programu na www.novazelenausporam.cz.
 • Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
 • Způsobilé výdaje jsou výdaje bezprostředně související s přípravou a realizací podporovaných opatření, prokazatelně dokončených max. 24 měsíců před datem evidence žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2019.
 • Instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie (kotle na biomasu, solární tepelné systémy a tepelná čerpadla) může provádět pouze osoba oprávněná.
 • Seznam oprávněných osob najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchoduhttp://www.mpo.cz/dokument167893.html ve spodní části v přílohách ke stažení.
 • Po dokončení realizace podporovaných opatření je žadatel povinen prokázat technické vlastnosti použitých materiálů a výrobků.
 • V případě výběru materiálu nebo výrobku ze Seznamu výrobků a technologií (dále jen „SVT“) žadatel technické vlastnosti nedokládá.
 • Celková výše dotace na jednu žádost je omezena na max. 50 % doložených způsobilých výdajů. (vyplácena až po dokončení realizace opatření).
 • U bezchybných žádostí podaných po realizaci opatření lze očekávat vyplacení dotace cca za 9 týdnů od podání žádosti.
BYTOVÉ DOMY

 • Oblast C.3.1 Fixní částka 13000 Kč/kW , nebo 25 % z celkové částky
 • Podoblast C.5 podpora 15 tis. Kč na odborný posudek od autorizovaného inženýra (pouze pro bytové domy na území hlavního města Prahy)

Oblasti podpory

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

C. Efektivní využití zdrojů energie -na instalaci solárních termických systémů -podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoruZadavatelé

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci bytových domů a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, např. tedy:
 • fyzické osoby podnikající i nepodnikající
 • společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ")
 • bytová družstva (dále jen „BD")
 • města a obce (včetně městských částí)
 • případně další právnické osobyPravidla

 • Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
 • Celková výše podpory na jednu žádost je v oblasti podpory A nebo i v kombinaci více opatření z oblasti podpory A a C omezena na max. 30 % řádně doložených způsobilých výdajů.
 • U samostatného opatření z oblasti podpory C je celková výše podpory na jednu žádost omezena na max. 25 % řádně způsobilých doložených výdaj
 • Na jeden bytový dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.Chci více informací

Kontaktujte nás

  +420 602 551 902
  info@vacusol.cz
  kontaktní formulář
  poptávkový formulář
               
VacuSol, spol. s r.o. | Dolní Rožínka 149 | 592 51 Dolní Rožínka | telefon: +420 566 567 531 | e-mail: info@vacusol.cz
Facebook    Youtubue    Google Plus

edited by n.e.s.p.i.